Tüneller, altyapı sistemi içinde geçmişten bugüne kadar çok yaygın olarak kullanılmış ve geldiğimiz an itibariyle gelişen teknoloji ve geliştirilen yapım metotları sayesinde, özellikle yolların, geometrik standartlarının yükseltilmesi açısından vazgeçilmez sanat yapıları haline gelmiştir. Öncelikle tünellerin, yolların ayrılmaz bir parçası olarak inşa edilmesine kadar geçen süreçte benzer yapıların nerelerde ve ne amaçla kullanıldıklarından bahsederek geldiğimiz noktayı anlamak ve tanımlamak daha anlamlı olacaktır.

Elektrik üreten bir hidroelektrik santralinde, ovalara hayat veren bir barajda, musluklardan akan sularda, demiryollarının geçtiği en kritik hatlarda, şehirleri birleştiren yollarda daha birçok alanda tünel mutlaka vardır.

Ülkemizde Cumhuriyet ilan edildikten ve 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra teşkilatın hedefi motorsuz taşıtlar için yapılmış olan yolları çağdaş ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına göre yeniden planlamak yeni yollar yapmak olarak belirlenmiştir. 1970 – 1990 yılları arasında çok şeritli ekspres yollar ve otoyolların yapılmaya başlanması ile tek tüp olarak inşa edilen tüneller çift tüp olarak inşa edilmeye başlanmıştır. 1990’lı yılların sonunda tünel projelendirme ve inşasında Yeni Avusturya tünel açma yöntemi kullanılması ile topoğrafik koşullar, jeolojik yapı, güzergahta kaçınılmak istenilen heyelan, yüksek yarma vb. durumlarla karşılaşılması, iklim şartları ve standardı yüksek yolların yapımına ihtiyaç duyulması nedenleriyle, günümüzde karayollarında yapılan tünel inşaatlarında çok hızlı bir artış olmuştur. Tüneller, gerek projelendirme ve yapım tekniklerinin gelişmesi gerekse edinilen tecrübeler sonucunda yol güzergahları üzerindeki kritik noktalardaki geçişlerde tercih edilen sanat yapıları haline gelmiştir.

Coğrafi konumu nedeniyle bölgesel ve bölgeler arası karayolu bağlantısını sağlamaya yönelik birçok uluslararası projede yer alan ülkemizde, son yıllarda dünyanın ilgi ile takip ettiği modern projelendirme ve yapım teknikleri ile gerçekleştirilen tüneller bir bir işletmeye açılmışlardır.

En önemli amaçlarından biri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, desteklemek, teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak olan Yollar Türk Milli Komitesi; kendi misyonuna uygun olarak son yıllardaki tünel projelendirme ve yapım teknikleri konusundaki son gelişmeleri, yenilikleri ve uygulamaları; ulusal ve uluslararası proje uygulayıcıları ile (projeci, müteahhit, müşavir) sektörün diğer ilgili paydaşlarını bir araya getirerek panelde tartışma, oturumlarda sunum, konuşma ve soru cevap uygulamaları ile bilgi paylaşımına imkan sağlamak için başkent Ankara’da ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium Ankara) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik desteği ile 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresini düzenlemeye karar vermiştir.

Yollar Türk Milli Komitesi olarak, tünellerin farklı boyutları ile ele alınacağı 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi’ne üniversitelerimizin inşaat, maden, jeoloji, jeofizik mühendisliği fakültelerinden, kurum kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin tünelcilik sektöründen tüm tarafları bildirileriyle ve/veya dinleyici olarak davet ediyor, katılımlarını bekliyoruz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU


Takviminize EkleyinBizden Haberler